Privacybeleid

Bezoek je mijn site Tekstcorrectie en redactie, mail je me of neem je op een andere manier contact met me op, dan krijg ik persoonsgegevens van je. Het zijn er niet veel, maar ik bewaar en verwerk je gegevens wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website, producten en diensten te gebruiken.

Welke persoonsgegevens?
Ik verwerk je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je het contactformulier invult, mij belt of e-mailt of als je me inhuurt als corrector/redacteur.

Dat betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens verwerk:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres.

Als je mijn website bezoekt, verzamel ik ook informatie van je die niet persoonlijk is, zoals:

  • de naam van de browser die je gebruikt;
  • het besturingssysteem dat je gebruikt;
  • de serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
Ik gebruik ze om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen.

Wat doe ik niet met je gegevens?
Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens
Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren. Het gaat daarbij om de websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren. Met deze partij heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies
Ik gebruik functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.
Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers op een website.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting hierover op veilig internetten.

Bewaren van persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.

  • Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zeven jaar, omdat ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
  • Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan hangt het van de reden van dit zakelijk contact af hoelang ik je gegevens bewaar. Wil je daar meer over weten, dan vertel ik je welke gegevens ik van je heb en wat ik ermee doe.

Beveiliging van persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en heb passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, mail dan naar: info@tekstcorrectieenredactie.nl.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.
Neem contact met me op als je de gegevens wilt aanpassen. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek, waarschijnlijk sneller.
Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tips, vragen of andere feedback
Stuur een mailtje naar: info@tekstcorrectieenredactie.nl of bel: 06-42345328.